top of page

Title. Double click me.

Title. Double click me.

Title. Double click me.

DATAÍ TÁBHACHTACHA 2021/22
 

IMEACHTAÍ na SCOILE 2021/22

Drámaí na Nollag  

TBA

 

Snámh               

TBA

 

Fred the Party Professor Magic Show 

Aibreán

 

First Holy Communion

Bealtaine

       Fáilte go Scoil Naomh Pádraig, Sáile

 

 

 

Is scoil measctha sinn. Leantar an curaclam bunscoile mar atá leagtha amach ag An Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

 

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1910.

 

I láthair na huaire tá 41 páistí sa scoil le beirt múinteoirí buan, múinteoir tacaíocht foghlama agus rúnaí páirtaimsire.

Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide agus ghnó na scoile agus tugtar tacaíocht do na páistí an Ghaeilge  a usáid go nádurtha I rith an lae..

 

Ní mór do gach éinne, tuismitheoirí agus cuairteoirí an méid Gaeilge atá acu a labhairt.

AMANNA OSCAILTE

Tosaíonn an scoil ag 9.20am gach lá.

 

Téann na naíonáin abhaile ag 2.00pm agus chuile rang eile ag 3.00pm.

 

bottom of page