top of page

Swimming

Children go swimming to the Leisure Centre in Mulranny each year.

Children travel either by bus or by car with their parents.

Those travelling by bus are lined up in pairs in the hall of the school waiting for the bus.

The children sit on the bus and use their safety belts on all journeys.

Parents help with dressing, undressing and drying the children.

Teachers help children to get ready and bring them safely back to school.

 

Snámh

Rachaidh leanaí chuig an linn snámha ar an mbus nó lena tuismitheoirí.

Déanfaidh leanaí línte eagraithe le haghaidh an bhuis, mar a luaitear inár bpolasaí scaoilte mar chuid de Shláinte agus Sábháilteacht.

Cabhróidh tuismitheoirí le féitheoireacht sna seomraí feistis chun sábháilteacht na leanaí a chinntiú.

Beidh na tuismitheoirí uile ag feidhmiú ‘in loco parentis’ agus mar sin beidh siad mar thuismitheoirí ciallmhara ag cabhrú le leanaí filleadh ar an scoil chomh tirim agus is féidir.

Cuirfear tuismitheoirí cúntacha ar an eolas faoin ár nósanna imeachta snámha.

SNAMH

bottom of page