top of page

 

 

Written permission will be sought from parents every year regarding childrens’ photographs or work being displayed on the school web site.

This permission slip will be kept on record in the school.

 

Usáid na hIdirlíne/ grianghrafanna agus píosaí físe

Faightear cead i scríbhinn óna tuismitheoirí gach bliain úsáid inghlactha a bhaint as ghrianghrafanna, píosaí físe agus as obair scoile a fhoilsiú ar an Idirlíon.

Coinnítear an cead seo ar chomhad.

Má bhíonn iarrataisí seachtrach i gceist i dtaobh ábhar físe nó fótagrafach na leanaí iarrtar ar thuismitheoirí cead a thabhairt i leith na hócáidí áirithe sin.

 

Use of Internet / Web site / photographs

bottom of page